(มีคลิป) เข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัย จอมทอง

ศบภ.สนภ.3 นทพ.เข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัย อ.จอมทอง

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.3 นทพ. จัดชุดช่วยเหลือประชาชน เคลื่อนที่เร็ว จำนวน 6 นาย พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์จำนวน 2 คัน เข้าดำเนินการเฝ้าระวัง และสังเกตุการณ์ พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ ระดับน้ำในลำน้ำแม่กลาง ในช่วงเวลากลางคืน ที่ยังคงท่วมบ้านเรือนประชาชน มีระดับน้ำสูงกว่า 50-70 เซนติเมตร เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนชนได้ทันเหตุการณ์

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ พื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น