ปลื้ม ครูร่าย “ค่าว” วันอัฏฐมีบูชา

ปลื้ม ครูร่าย “ค่าว” วันอัฏฐมีบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 แจ้งว่า ตามที่สพป.แพร่ เขต 1 มีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการสอนภาษาไทยหลากหลายรูปแบบ เพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจภาษาไทย ล่าสุด มี นายศุภกฤต จิตพยัค ครูโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)อ.ร้องกวางได้แต่ง “ค่าว” (ภาษาล้านนา)วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื้อหาของ “ค่าว”ได้สื่อสารความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชาอย่างสมบูรณ์ และมีการเล่าค่าวทำเป็นYouTube สามารถนำไปเปิดตามวัดต่างๆได้ในวันที่ 23 พ.ค. ซึ่งเป็นวัน วันอัฏฐมีบูชา เนื้อหามีดังนี้

“ยอมือสา วันตาน้อมไหว้ องค์พระท่านไท้ ยอดสร้อยสะหลีพระพุทธเจ้า ก่อยน้อมเกศ วันอัฎฐมี เวียนมาดั่งอั้นตรงกับแปดค่ำ เดือนวิสาขะนั้น จะเล่าคาวห้อฟัง ปี้น้อง อัฏฐมีบูชา เป็นวันเกี่ยวข้อง กับตัวแห่งเจ้า สัมมาถวายเพลิงเจ้า องค์สร้อยจำป๋า ตี๋กุสินารา ย้อนไปเก๋ากี้ พุทธสรีระ พระองค์ดั่งอี้ ปรินิพพาน จากแล้วถึงครบแปดวัน บ่กาก๊าดแก๊ว ยกร่างเผาไหม้ เพลิงไฟ สอนคนมนุษย์ ทุกคนต้องต๋าย บ่ว่าคนใด ก็ต้องโดนไหม้ เหลือพระพุทธเจ้า ก็เว้นบได้ สังขารคนเฮา มนุษย์เกิดแก่เจ็บตาย บ่มีสิ้นสุด อย่างเดียวเหลือไว้ ความดี ขอฝากเอาไว้ หื้อเป็นสักขี ขอจบวาที เท่านี้ก่อนแหละ นายเหย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น