มมร.เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2565

มมร.วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาค 1/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น