วันครบรอบการสถาปนากรมธนารักษ์

23 พฤษภาคม เป็นวันครบรอบการสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 89 ปี


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายกรจักร์ ชูทิพย์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุธิราช ไชยยะ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป นายศรฉัตร บัวอ่ำ ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล นางสาวเพ็ญนิภา คำภู่ ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน นางจินตนา ปัญญานะ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ นางสาวสุธิดา ฟุ้งศรีสุทธิ์กุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกรมธนารักษ์ เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 89 ปี ด้วยการทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระธาตุและปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ำปิง ณ วัดท่าหลุก ตำสันผีเสื้อ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น