ตรวจสอบสภาพการจราจรเมืองเชียงใหม่

จราจรเชียงใหม่ ตรวจสอบสภาพการจราจรและประชาสัมพันธ์กวดขันการจอดรถในเขตห้ามจอด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา15.25น.จราจรเชียงใหม่ตรวจสอบสภาพการจราจรช่วงนี้อากาศสดใสไม่มีฝนตกในเขตเมืองนตรวจสอบสภาพการจราจรและประชาสัมพันธ์กวดขันการจอดรถในเขตห้าม ช่วงนี้การจราจรยังคล่องตัวคาดว่าช่วงเวลา15.30-17.30น.จะมีรถสะสมเพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกการจราจรให้

วันนี้เปิดภาคเรียนเป็นวันแรกทำให้หน้าสถานศึกษา 5เส้นทางหลักจะมีรถสะสมช่วงเลิกเรียนพร้อมกันฝากวางแผนการเดินทางหรือเผื่อระยะเวลาในการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกัน
โปรดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น