ส่ง ‘คุณแตงโม’ 24 พ.ค. 65

ไอจี คุณเอศุภชัย โพสต์ ‘คุณแตงโม’ ภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ์
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2022 เวลา 14:00-15:30 น. ณ คริสตจักรเมรอดิสท์รังสิตคลองสี่ จ.ปทุมธานี
เนื่องด้วยมาตรการการเฝ้าระวังโรค covid-19 ทางเจ้าภาพขอสงวนสิทธิ์ผู้ร่วมงานแก่ครอบครัว ญาติ
และบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญ โดยแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้างาน จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพร YouTube LIVE : cjconnect
ขอบคุณ IG คุณเอศุภชัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น