ติดตามขุดลอกลำน้ำแม่แคม จ.แพร่

ผวจ.แพร่ ติดตามการขุดลอกลำน้ำแม่แคมที่ ต.สบสาย มีพายุพัดเสียกาย 1 หลัง

เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.ณ ลำห้วยแม่แคม บ้านเหมืองหม้อ หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.รมน.(ท) นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ นายสายัณห์ กาวีวงศ์ หน.สนง.ปภ.จ.แพร่ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ ผู้แทนศูนย์บริหารจัดการน้ำ อบจ.แพร่ นายพรมมา คำแปน นาย กอยต.เหมืองหม้อ นายสุวภร ผิวบัวคำ กำนันต.เหมืองหม้อ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ตำบลเหมืองหม้อ

ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกลำห้วยแม่แคม ในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายขุดลอกยาว ๒,๗๐๐ เมตร ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก อบจ.แพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินการ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายจังหวัดในการขับเคลื่อนงานเชิงรุกตามมาตรการป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

ในค่ำวันเดียวกันนี้ที่อ.สูงเม่น เวลา 19.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ได้รับรายงายจากนายสมควร ดอกเกี๋ยง ผู้ใหญ่บ้าน ผมู่ 5 ต.สบสาย มีพยุเดิเขค้นในหมู่บ้านและมีบ้านเรือนของชาวบ้าน ได้รัยความเสีย 1 หลัง บ้านนายสง่า กาวิน เลขทค่ 45/3 ม.5 ต.สบสายอ.สุงเม่น จ.แพร่เสียหายเพราะลม พายุ ฝน กระเบิัองเสียหาย 25 แผ่น ตัวครอบ 1 แผ่น เจ้าของบ้านปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น