จราจรเชียงใหม่ บริการช่วยเหลือประชาชน

จราจรเชียงใหม่ เราทำความดีด้วยหัวใจ ในการบริการช่วยเหลือประชาชน

กลุ่มงานจราจร ภ.จ.เชียงใหม่ โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.เจน โสภา ผกก.กลุ่มงานจราจร และ พ.ต.ท.ศุภชัย จันทรา รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายกิจการพิเศษ ทำหน้าที่ตำรวจจิตอาสาพระราชทาน สำหรับวันนี้ร่วมอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณด้านหน้าโรงเรียนในเขตพื้นที่เมือง เพื่อเสริมกำลังเจ้าหน้าทีตำรวจจราจรในช่วงเปิดภาคเรียน ให้ได้รับความสะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัยในการเดินทาง

โปรดปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น