กาชาดสันป่าตอง มอบถุงบรรเทาทุกข์ฯ

ประธานที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง มอบถุงบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง และนางพัชริน ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วย นางมาลี สุริยะศักดิ์ นางอรพรรณ ปัญโญใหญ่ และ น.ส.ภัชรีภรณ์ ทาวดี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ได้แก่ นางสมศรี เชื้อนันตา , นางผ่องศรี ธีตรานนท์ , นางอารีย์ สิงห์แก้ว , นางเพ็ญศรี ภูธรใจ , นายสุขเกษม ชั่งไทย , นางผ่องศรี รักชาติ , นางธัญธารีย์ นิธิธวัชพงศ์ , ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ม.8 และ ม.9 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น