เกจิขมังเวทย์ “เสือเย็น” มรณะภาพ

พระอาจารย์พรสิทธิ์ ธมฺมธโร เกจิขมังเวทย์ “เสือเย็น” มรณะภาพด้วยโรคมะเร็ง อายุ 53 ปี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ผู้ใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) วัดสว่างอารมณ์ สันป่าตอง เชียงใหม่ เผยแพร่ภาพ พระอาจารย์พรสิทธิ์ ธมฺมธโร วัดสว่างอารมณ์ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และข้อความไว้อาลัยการจากไปของพระอาจารย์พรสิทธิ์ ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังขมังเวทย์ “เสือเย็น” ถือว่าเป็นรุ่นแรกของภาคเหนือได้มรณะภาพอย่างสงบ อายุ 53 ปี ด้วยโรคมะเร็ง

ได้มีลูกศิษย์จากเฟสบุ๊คต่างๆ ส่งข้อความไว้จำนวนมาก เช่นเฟสบุ๊ครายหนึ่งระยุว่า พระอาจารย์ขมังเวทย์ แห่งสันป่าตอง จ้าวตำหรับวิชามหามนต์เมืองเหนือของแท้ กำเนิดกุมารอิทธิฤทธิ์มหามนตรา พระอาจารย์พรสิทธิ์ ธมฺมธโร วัดสว่างอารมณ์ ต.ทุ่งสะโตก

และเฟสบุ๊ค รายหนึ่ง เขียนข้อความไว้อาลัย ว่า น้อมถวายความไว้อาลัย พระอาจารย์พรสิทธิ์ ธมฺมธโร วัดสว่างอารมณ์ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ลูกศิษย์พระอาจารย์พรสิทธิ์ อีกรายเป็นผู้หญิง แจ้งข่าวอาการอาพาธของพระอาจารย์พรสิทธิ์ค่ะอาจารย์ได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันนี้ 16 เมษายน 2565 อาการดีขึ้นตามลำดับขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่แวะมาเยี่ยมและขอบคุณความห่วงใยและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญช่วยค่ารักษาพยาบาลอาจารย์รอบนี้ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งหมด 1,139,094 ฿ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ค่ะตอนนี้ทางแพทย์ผู้ดูแลรักษาพระอาจารย์ได้อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่วัดได้แล้วค่ะจึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองทุกคนให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุ

และเพสบุ๊คอีกราย กล่าวถึงพระอาจารย์พรสิทธิ์ ว่า พระอาจารย์อาคมขลัง ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส พระผู้เปรียบประดุจช้างเผือกกลางดง สมถะ มักน้อย สันโดษ พระผู้ซ่อนเร้นอยู่กลางดง ผู้ถูกขนานนาม “จอมขมังเวทย์แห่งสันป่าตอง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น