สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง

มันสําปะหลัง

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง ปี 2558/59

นางวิไลวรรณ จันทร์เขียว รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2558/59 ในส่วนของโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง ปี 2558/59 เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลัง นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวม หรือรับซื้อมันสำปะหลังสดจากเกษตรกรและแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 โดยติดต่อ ธกส.ในพื้นที่เพื่อขอเข้าร่วมโครงการฯและขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรลำปาง โทรศัพท์หมายเลข 054-323337 หรือ 054-217870-2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง กลุ่มงานกำกับดูและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า (สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเดิม) โทรศัพท์หมายเลข 054-265087-8

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!