กระตุ้นเศรษฐกิจ

1.1

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายวสันต์ นุ้ยภิรมณ์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดงานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้า เครื่องหนัง ปี 2559 ครั้งที่ 34 BIFF & BIL 2016 งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติ TIFF 2016 ระหว่างวันที่ 9- 13 มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น