เทศบาลตำบลบ้านหลวง สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV)

เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด( CCTV) แบบ iP / Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นที่ฐานตามที่กำหนด จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ หมู่ที่ 7 บ้านขุนกลาง ราคากลางของงานสอบราคาในครั้งนี้เป็นเงินทัะงสิ้น 892,000 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 312,200 บาท
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอจอมทอง ชั้น 2 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมทอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาทได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทางโรศัพท์หมายเลข 0-5303-3618-9 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!