เทศบาลตำบลท่าศาลา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มหน้าหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ซุ้มหน้าหมู่บ้านสัญลักษณ์โคมตุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.20 เมตร สูง 5.50 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าหมู่บ้านดอนจั่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ราคากลางของงานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 397,000 บาท ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการก่อสร้างในประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 160,000 บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 29 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น. ณ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา และในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในัวนที่ 31 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ 500 บาท ได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5385-0103 หรือ 25 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!