“พิงคนคร” ฉลอง 720 ปีเชียงใหม่ จัดปั่น “ไหว้สาพญามังราย”

1 (6)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ จัดปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย” เปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่  เล่มที่ 1

 2 (3)

วันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย” และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 1 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน, ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33, พล.ต.ต.ติณภัทร ภุมรินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, พ.ต.อ.พิษณุ  อุณหเสรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, อ.ชัยธวัช เสาวพนธ์กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร, นายชนะ แพ่งพิบูลย์อนุกรรมการบริหารและความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาพิงคนครและคุณเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมในพิธีเปิด ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยจัด ทำโครงการ “ปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการปั่นจักรยาน  ซึ่งในปัจจุบันกระแสความนิยมในการปั่นจักรยานนับว่ามีผู้สนใจเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มทางเลือกการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศน์ (Culture & Eco tourism) อีกด้วย

3 (3) 4 (2)นอกจากนี้ โครงการ “ปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่”  ยังได้จัดพิมพ์หนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ จำนวน 3 เล่มๆ ละ 1,000 ฉบับ โดยแต่ละเล่มประกอบด้วย เส้นทางจักรยานที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จำนวน 10 เส้นทาง ซึ่งเขียนและรวบรวมจากการลงพื้นที่ปั่นจริงจาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย” เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ในครั้งนี้ และเป็นหนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานในหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 1 โดยเริ่มจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – วัดเชียงมั่น – วัดพระเจ้ามังราย – หออารักษ์มังราย รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งผู้ร่วมปั่นจักรยานได้ร่วมกันสักการะพญามังราย เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล เป็นวิทยากรเล่าเรื่องราวในอดีตอันทรงคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ตลอดเส้นทาง โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานมากกว่า 300 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-920000

ร่วมแสดงความคิดเห็น