CMU CCDC รายงานค่าความร้อนภาคเหนือ พบมีจุดความร้อนมากขึ้น

12800357_211034329257130_9218623670510009829_n

วันที่ 22 มีนาคม 2559 ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU CCDC: Climate Change Data Center รายงานข้อมูลผ่าน เฟสบุ๊คแฟนเพจ พบว่า ข้อมูลจำนวน Hot Spot 8 วันย้อนหลัง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 21 มีนาคม 2559 พบจุดความร้อนรวม 9 จังหวัดภาคเหนือ 2,655 จุด มีจำนวนเพิ่มขึ้น จังหวัดที่มีจุดความร้อนมากที่สุด คือจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ทำให้เห็นว่ามีจุดความร้อนเพิ่มขึ้น และอาจจะมีแนวโน้มที่มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยอากาศที่ร้อนจัดทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในจุดต่างๆของภาคเหนือ

โดยอ้างอิงจุดความร้อนจากเซนเซอร์ VIIRS 375 m (VNP14IMGT) ของภาพถ่ายดาวเทียม Suomi-NPP

ขอบคุณข้อมูลจาก CMU CCDC: Climate Change Data Center

ร่วมแสดงความคิดเห็น