ความกดอากาศสูงจากจีนเข้าไทยแล้ว อุตุฯเตือนระวังพายุ

ความกดอากาศสูงจากจีนเข้าไทยแล้ว อุตุฯเตือนระวังพายุ

1458871071462

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา”อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง”ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 25 มี.ค.59 นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
“อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง” ฉบับที่ 9 บริเวณความกดอากาศสูง

กำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว ในขณะที่

ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้ด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางมี

พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ ซึ่งจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และทำให้สภาพอากาศคลายความร้อนลง

โดยอุณหภูมิจะลดลงได้ 5-7 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย

จากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย
สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ในช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2559

ทำให้อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!