เมืองสามหมอกจัดใหญ่ เปิดงาน “ย้อนรอยเส้นทางถนนสายสงคราม” หนุนการท่องเที่ยว

S__23322660

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 26 มีนาคม 2559 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ย้อนรอยเส้นทางถนนสายสงคราม” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2 ตามโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีนายกระจ่าง ขอนนอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม นายอะซึชิ โอคาซากิ (Mr.Atsushi Okazaki) รองกงสุลญี่ปุ่นฝ่ายวัฒนธรรม และนายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีขุนยวม ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ สนามบินเก่า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีมนต์เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวในหลายมิติ ทั้งความสวยงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่มีอัตลักษณ์ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังเคยเป็นเส้นทางถอยทัพของกองทัพญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ทำให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนมีความผูกพันอันดีกับชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) จึงร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงาน “ย้อนรอยเส้นทางถนนสายสงคราม” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางสายประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มุ่งหวังเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่สำคัญคือ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีความผูกพันกับชาวแม่ฮ่องสอนตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ เดินทางมาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)ในพื้นที่ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตลาดท่องเที่ยวในระดับอาเซียนอีกด้วย

S__23322664

ด้านนายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนยวม กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางสายประวัติศาตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน “ย้อนรอยเส้นทางถนนสายสงคราม” ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ซึ่งในงานมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าท้องถิ่นญี่ปุ่นและไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม “คีตะสองแผ่นดิน”โดย อาจารย์ธนิส ศรีกลิ่นดี และคุณโนริโกะ การแสดงแสง สี เสียง ในชุด “ขุนยวม ชีวิตงามเมืองสามหมอก สายสัมพันธ์แห่งสงครามมิตรภาพ” ตลอดจนการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินเพลงเพื่อชีวิต “หงา คาราวาน”

นอกจากนั้น ภายในบริเวณงาน ยังจัดให้มีบูธแสดงนิทรรศการแนะนำโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ศูนย์โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ (ปางอุ๋ง) โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ตามพระราชดำริโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ โครงการธนาคารข้าว โครงการธนาคารฟืน โครงการธนาคารรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โครงการศูนย์ศิลปาชีพหม่อนไหม โครงการหมู่บ้านยามชายแดน และโครงการโรงเรียน ตชด. ทั้งนี้ตามโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 “ศิลปาชีพ ชาติพันธุ์ล้านนา เทิดไท้องค์ราชินี” เพื่อยกระดับและสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวของโครงการพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

S__23322663

ร่วมแสดงความคิดเห็น