อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จัดสัมมนา Chiang Mai and Northern Thailand FM & Green Building Seminar

b.6อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จัดสัมมนา Chiang Mai and Northern Thailand FM & Green Building Seminar ตอบโจทย์การบริหารทรัพยากรอาคารและการก่อสร้างอาคารเขียวที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้เตรียมจัดงานใหญ่ BMEM Expo Asia 2016 และGreen building & Retrofits Expo Asia 2016 ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี หวังพัฒนาอาคารสีเขียวของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล

นายชิดชัย อังคะไวมงคล นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในงานสัมมนา Chiang Mai and Northern Thailand FM & Green Building Seminar เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องจองคำ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ว่า เชียงใหม่มีบทบาทเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒธรรมล้านนาที่โดดเด่น อีกทั้งเป็นประตูการค้าที่เชื่อมโยงภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้ ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมมีการขยายการลงทุน ทั้งในส่วนของห้องพักและห้องประชุม เพื่อรองรับตลาดกลุ่มประชุมสัมมนา โดยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่ ในขณะนี้มีการเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่าอุปสงค์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สอดคล้องกับภาวะธุรกิจที่มีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในภาวะขาดแคลนแรงงานยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการพัฒนา ส่วนการปรับจ้างขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีที่จะช่วยลดต้นทุน นั่นคือ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับอาคาร เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาใช้อาคาร ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้ จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการอาคาร การก่อสร้างอาคารสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจอาคารและโรงงานต่อไป ซึ่งในการจัดงาน Chiang Mai and Northern Thailand FM & Green Building Seminarในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีกลางในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในวงการบริหารอาคาร โรงงานประเภทต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องภาพรวมของการบริหารทรัพยากรอาคารและการก่อสร้างอาคารเขียว

ด้านนายชานนท์ เอกรัตนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า งานBMEM Expo Asia 2016 เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรอาคารโรงงาน และอสังหารริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 ที่ครอบคลุมด้านการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีการจัดการต่างๆ เพื่อบริหารจัดการภายในอาคารและโรงงานให้มีประสิทธิภาพ ส่วนงาน Green building & Retrofits Expo Asia 2016 เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารและโรงงานสีเขียวแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 รวบรวมวัสดุ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ยั่งยืนรวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารสีเขียว อีกทั้งยังเป็นงานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและเป็นเวทีกลางที่สำคัญในการพัฒนาอาคารสีเขียวของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล ทั้งสองงานกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อกระตุ้นการเติบโตของการบริหารธุรกิจ และเป้นโอกาสที่ดีที่ผู้บริหารจะได้พบกับผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้า และเทคโนโลยีตรงจากทั้งในและต่างประเทศ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น