เมืองสามหมอกจัดกิจกรรม “แม่ฮ่องสอน off road ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยือนถิ่นที่ ถ้ำผีแมน”

IMG_7279

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2559 นายวิรุฬ พรรณเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายวชิรากรณ์ ใจซื่อ ผู้ประสานคณะออฟโร้ด ในกิจกรรม Off road เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “แม่ฮ่องสอน off road ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยือนถิ่นที่ ถ้ำผีแมน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานเทิดพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี พ.ศ.2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นดินแดนที่เป็นธรรมชาติแท้ๆ มีทรัพยากรด้านป่าไม้และภูมิประเทศ ที่เป็นเทือกเขาเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีจึงได้ชื่อว่า “เมืองสามหมอก” และด้วยลักษณะเด่นทางภูมิประเทศนี้เอง ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแหล่งท่องเที่ยวในแนวผจญภัยอยู่มากมาย กระจายอยู่ทุกๆอำเภอ อาทิ 1.อำเภอเมือง มีโครงการพระราชดำริปางตอง(ปางอุ๋ง) ป่าสักนวมินทรราชินี ล่องแก่งน้ำปาย 2.อำเภอขุนยวมมี อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ภูชี้เพ้อ 3.อำเภอแม่ลาน้อย มีวนอุทยานถ่ำแก้วโกมล บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ 4.อำเภอสบเมยมี ล่องแก่งแม่เงา หมู่บ้านสวยงามบ้านแม่ลามาหลวง 5.อำเภอแม่สะเรียง มีอุทยานแห่งชาติสาละวิน บ้านแม่สามแลบ 6.อำเภอปาย มีกองแลน โป่งน้ำร้อนเมืองแปง และ 7.อำเภอปางมะผ้า มีถ้ำน้ำลอด ถ้ำผีแมน

นายวิรุฬ กล่าวต่อว่า ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ถือเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชอบแนวผจญภัยสไตล์ออฟโร้ด ในการเข้าไปสู่ผืนป่าธรรมชาติดิบๆ ที่ยังไม่ถูกปรุงแต่งใดๆ อาทิ ภูเขาอันสลับซับซ้อน ประกอบด้วยถ้ำมากมาย แม่น้ำหลากหลาย และหมู่บ้านชาวไทยภูเขาหลากหลายวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างคือ แนวตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ในพื้นที่หลายอำเภอของแม่ฮ่องสอน ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาประสบการณ์ ความท้าทายใหม่ๆ ในการสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยและธรรมชาติของผืนป่า ตลอดแนวชายแดน

IMG_7284

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การนำของนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดกิจกรรม off road เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานเทิดพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 โดยเส้นทางออฟโร้ดครั้งนี้จะเดินทางไปผจญภัยยังแดนถ้ำของอำเภอปางมะผ้า ทั้งถ้ำลอดและถ้ำผีแมน ยิ่งกว่านั้นยังจะได้ไปในเส้นทาง “ดอยไตแลง” ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ (shan stat army -SSA) อยู่ในเขตรัฐฉาน ประเทศพม่า ตรงกันข้ามกับ บ้านปางคาม ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ยอดดอยไตแลง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร จึงทำให้มีอากาศชื้นและหนาวเย็นตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของขุนเขาไกลสุดลูกหูลูกตาและนอกจาก ดอยไตแลง จะเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ หากแต่ยังเป็นชุมชนบนสันเขาสูงที่ทอดยาวยื่นออกไป มีทั้งค่ายทหาร หมู่บ้าน วัด โรงเรียน และ โรงพยาบาล ที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามยอดดอย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะจัดให้ชื่นชมความงามอยู่ในฝั่งประเทศไทย ดอยไตแลงที่ตั้งอยู่ในตำบลปางมะผ้า อยู่บรอเวณตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ไม่ควรพลาดการปสูดอากาศดีๆ ให้ฉ่ำปอด เคร้ากับทัศนียภาพของวิวทิวเขาที่สลับซับซ้อน สายหมอกลอยอ้อยอิ่ง หรือไปสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่าย พอพียงของชาวไทใหญ่ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย ที่สำคัญคือมีทหารคอยดูแลความปลอดภัยอย่างไกล้ชิด แถมยังอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อีกด้วย นายวิรุฬ กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น