กองบิน 41 นำร่องเตาเผาไร้มลพิษ

10126

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกองบิน41 จ.เชียงใหม่ พลอากาศตรี ศุภณัฏฐ หนูรอด รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมายังกองบิน 41 เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป “เรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม(ขยะ)ของหน่วย” โดยนำร่องใช้เตาเผาขยะลดมลพิษและประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่30 มี.ค.2559 ถึง 1 เม.ย.2559 การเดินมาครั้งนี้ทาง น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผบ.กองบิน41และคณะนายทหารที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น