การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

0003การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  ในกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ที่จังหวัดลำปาง  จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วันที่ 28 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 59 การแข่งขันวิ่งแบกก๋วย เป็นอีกหนึ่งประเภท ที่จัดให้มีการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น