คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

B2คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น