MY Way เปิดบ้านเรียน-รู้โลกของการศึกษาแบบมีความสุข

B-2.jpgเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา ร่วมกับ วิชาเอกการศึกษาเพื่อการพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกันจัดงาน My way 3 : เส้นทางของหนูสู่การเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายผไท วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา กล่าวว่า เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา เป็นการรวมตัวกันของผู้ปกครองที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือที่เรียกว่า การทำบ้านเรียน (Homeschool) ในพื้นที่ภาคเหนือและมีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และเผยแพร่แนวคิด ความเข้าใจเรื่องการทำบ้านเรียนอยู่เสมอ การจัดนิทรรศ การ เส้นทางของหนูสู่การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด จะต่อเนื่องจากงาน My way 2 ครั้งที่ผ่านมา ครั้งแรกเป็นการแนะนำภาพรวมของการทำบ้านเรียนครั้ง ที่สองเน้นที่กระบวนการจัดการเรียนรู้(แผนการศึกษา) และครั้งที่ 3 เป็นการตีความการวัดและประเมิน ผลใหม่ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ควรเป็นมากกว่า การตรวจสอบว่าเด็กทำอะไรได้ ไม่ได้ เพื่อให้เลื่อนชั้นหรือเพื่อประกาศใบเดียว

แต่จะเป็นการเดินตามการเรียนรู้ของมนุษย์คนเหนึ่งไปตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน บูทของแต่ละบ้านเรียนจะจัดแสดงให้เห็นเส้นทางการเรียนรู้ของคนหนึ่งคนที่สื่อสารให้เห็นว่า เมื่อเราจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เราให้ความสำคัญที่เด็กในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่แรกเกิดผ่านช่วงปฐมวัยจนผ่านพ้นวัยต่างๆในแต่ละช่วงเวลาเด็กสนใจเรื่องอะไร ทำอะไรได้ และจะทำอะไรต่อไป อย่างไร เราจะส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างไร เป็นการเชื่อมต่อจุดการเรียนรู้ของเด็กไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุด

B-3.jpg

ภายในงานจะได้รับฟังเรื่องราวหลากหลายแบบที่เราได้เรียนรู้จาก ด.ช.รามิน บ้านเรียนแปลนปูนว่า “ผมชอบเลี้ยงแมลง แต่ไม่ได้แปลว่า ผมจะโตไปเป็นนักกีฎะวิทยา แต่แมลงคือสิ่งที่ เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไป…ยังไม่รู้ว่าอนาคตอยากเป็นอะไร อยากทำอะไร แต่รู้ว่าประสบการณ์ในวัยเด็ก และ จะต้องใช้ในอนาคต

งาน My way 3 : เส้นทางของหนูสู่การเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2559 กลุ่มผู้ปกครองที่ไม่ได้ส่งลูกเข้าโรงเรียนแต่จัดการศึกษาให้บุตรหลานของตนเอง หรือที่เรียกกันว่า “homeschool” หรือ “บ้านเรียน” ได้ร่วมกันจัดงาน My way 3: เส้นทางของหนูสู่การเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ ณ หอศิลปวัฒนธรรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในงานเป็นการเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละครอบครัว ซึ่งเด็กแต่ละคนมีทักษะ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป เช่น เด็กหญิงสู่ขวัญ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าเจ้าของภาษา สามารถแต่งนิยายได้หลายเล่ม ชอบวาดรูป เป็นเจ้าของผลงานภาพลายเส้นกว่า 25,000 ภาพและภาพเพ้นท์กว่า 500 ภาพ ทั้งที่พ่อแม่เป็นคนไทยและไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ

ออมมี่ที่สนใจเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ hacker การทดลองเรื่องสสารชนิดที่ 4 พลาสม่า ,เด็กชายมิคาเอลที่เรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกจากการต่อเลโก้,เด็กหญิงฝาแฝด พิมพ์และปาน ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในคอกม้า จนรู้จักนิสัยใจคอและธรรมชาติของม้าเป็นอย่างดี สามารถออกแบบฟาร์มม้าของตัวเองได้ตรงกับความเห็นของสถาปนิก ทั้งที่ไม่เคยเรียนออกแบบมาก่อน รวมถึงบาหลี ที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากรายการเซฟน้อยกินเปลี่ยนโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น