กดเงินผ่าน ATM เว้นค่าธรรมเนียมช่วงสงกรานต์

b7 w=9h=7ธนาคารพาณิชย์ เว้นค่าธรรมเนียมฝาก-ถอนเงินข้ามเขตผ่านตู้เอทีเอ็ม-ซีดีเอ็มในธนาคารเดียวกัน ช่วงสงกรานต์ 13 -17 เม.ย.นี้ ในขณะที่โรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ขานรับนโยบาย สธ.อ้าแขนรับคนป่วยทุกที่ทุกกองทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้หารือกับผู้แทน 3 กองทุน และนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน เพื่อหารือนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับระบบให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

ทั้งนี้ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า นโยบาย“เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” เป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยและเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการมาเกือบ 5 ปีแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ ทุกฝ่ายได้มีความพยายามปรับในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ ขณะนี้ 3 กองทุนทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลางและสำนักงานประกันสังคม มีความเห็นตรงกันเรื่องระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสม ตามราคากลางค่ารักษาพยาบาล ( Fee schedule) และอยู่ระหว่างหารือกับโรงพยาบาลเอกชน ในเรื่องราคากลางค่ารักษาพยาบาลที่พอจะเป็นไปได้ ซึ่ง 3 กองทุนยอมรับค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นมา และโรงพยาบาลเอกชนก็พร้อมจะร่วมมือดำเนินการในเรื่องการช่วยชีวิตในช่วงวิกฤตของชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางของประชารัฐ ที่รัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันทำเพื่อสิ่งที่ดีให้ประชาชน

สำหรับในช่วงเทศกานต์ที่จะมาถึงนี้ ประชาชนหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงแก่ชีวิต ตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการจ่ายเงินล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน และให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทำงานเชิงรุกในการเป็นผู้ประเมินเพื่อวินิจฉัยคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ประสานระหว่างโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ให้การรับผู้ป่วย การส่งตัวผู้ป่วย การจัดหาเตียงหลัง 72 ชั่วโมงเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนเรื่องระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสมตามราคากลางค่ารักษาพยาบาลนั้น จะได้นัดหารือกันอีกครั้งหลังเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนสงสัยโทรถามสายด่วน 1669 ตลอด 24ชั่วโมง

ในขณะที่ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สมาชิกสมาคมธนาคารไทยมีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขตผ่านตู้เอทีเอ็ม และฝากเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องซีดีเอ็มภายในธนาคารพาณิชย์เดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. ถึงเวลา 23.00 น.ของวันที่ 17 เม.ย.59 รวมจำนวน 5 วัน เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และช่วยร่วมมือสนับสนุนมาตรการของรัฐบาล ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ธนาคารสมาชิกได้จัดเตรียมเงินสดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศให้เพียงพอในช่วงวันหยุดเทศกาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น