อวดโฉมบ้านอัตลักษณ์ หนุนโอทอปเชียงใหม่

b6 w=9h=7เชียงใหม่เปิดหมู่บ้านอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว หวังส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ ดันชุมชนมีความรู้ความสามารถการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยว บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์หมู่บ้านหัตถกรรม OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมชุมชนมีความรู้ความสามารถการบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และในโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่เฉลิมฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ผลิตชุมชนได้นำสินค้ามาจำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น