ปรินส์เรียก6นักเตะ เสริมแกร่งลุยแพร่ บอลไพรม์มินิสเตอร์

สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเรียก 6 นักเตะฝีเท้าดีจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมฝีกซ้อมเสริมความแข็งแกร่งก่อนออกเดินทางไปร่วมแข่งขันฟุตบอล”ไพรม์มินิสเตอร์คัพ” ระดับเขตที่จังหวัดแพร่
นายสุรพงษ์ เชิงอักษร ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเปิดเผยกับฝ่ายข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ว่าจากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่ “ไพรม์มินิสเตอร์คัพ” ประจำปี 2559 ใน 6 รุ่นอายุมีรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปีประชาชนทั่วไปหญิงและประชาชนทั่วไปชายเพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมการแข่งขันฟุตบอล”ไพรม์มินิสเตอร์คัพ” ประจำปี 2559 ในระดับเขตต่อไป

โดยในการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ในประเภทประชาชนชายทั่วไปทีมสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้ครองตำแหน่งชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมแข่งขันฟุตบอล”ไพรม์มินิสเตอร์คัพ” ประจำปี 2559 ในระดับเขตที่ทางจังหวัดแพร่รับเป้นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2559 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

ซึ่งทางทีมสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยทั้งนี้เพื่อความแข็งแกร่งของทีมทางตนเองในฐานะหัวหน้าสต๊าฟผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้มีการประชุมหารือกันในกลุ่มและได้มีมติให้เรียกนักเตะฝีเท้าดีจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่มาเสริมทีมจำนวน 6 คนประกอบด้วยนายพงศกร วรรณจำรูญ นายธเนศพล ไชยวงศ์ นายธีรวัฒน์ แสงบุญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา นายพัสกร สุนทรวารี นายณัฐดนัย นันตา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และนายมณฑล เชื้อศรีลา จากมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ทางสต๊าฟผู้ฝึกสอนได้เรียกนักเตะทั้งหมดมารายงานตัวร่วมฝึกซ้อมกับทีมที่สนามกีฬาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยโดยนักเตะชุดนี้จะออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2559 เพื่อไปร่วมการแข่งขันฟุตบอล”ไพรม์มินิสเตอร์คัพ” ระดับเขตที่จังหวัดแพร่ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น