รถเมล์สายปอ.10ขวัญเวียง ได้ฤกษ์เปิดเดินรถรอบ ชม.

พิธีเปิดการเดินรถเมล์สายปอ.10(บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
พิธีเปิดการเดินรถเมล์สายปอ.10(บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ดีเดย์เปิดเดินรถเมล์ สาย ปอ.10 หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ว หนุนนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ เผยเตรียมรถสำหรับให้บริการประชาชนจำนวน 8 คัน อัตราค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย มั่นใจสามารถรองรับ ความต้องการของชาวเชียงใหม่ที่อยากขึ้นรถสาธารณะ พร้อมลดปริมาณการจราจรลงได้อย่างน้อย 10-20 %

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยบริษัท ขวัญเวียงขนส่ง จำกัด บริษัท ขวัญเวียงขนส่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทานเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ สายที่ ๑๐ หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจัดให้มีพิธีเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นส่วนหนึ่งของบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองเชียงใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่ให้บริการเดินรถในลักษณะรถโดยสารประจำทางหมวด 1 ซึ่งเป็นการให้บริการเดินรถแก่ประชาชนเพื่อเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางของเส้นทางอยู่ที่หมู่บ้านขวัญเวียง

สำหรับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสาย 10 หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขวัญเวียงขนส่ง จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาติประกอบการขนส่ง ซึ่งที่มาของการเดินรถเส้นทางนี้แต่เดิมบริษัท เอ ซี ซี เรียลเอสเตท จำกัด ได้รับอนุญาตให้จัดการเดินรถโดยสารปรับอากาศ “ขวัญเวียง” ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2539-2551 และในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการที่ บริษัท ขวัญเวียงขนส่ง จำกัด จะได้เปิดการเดินรถโดยนำรถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดกลางมาวิ่งให้บริการทุกวันเริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 22.00 น. โดยบริษัทฯได้จัดเตรียมรถสำหรับให้บริการประชาชนจำนวน 8 คัน อัตราค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย

โดยเส้นทางเดินรถ เริ่มจากหมู่บ้านขวัญเวียงไปที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต เข้าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ มุ่งสู่ประตูสวนดอก-ถนนมณีนพรัตน์ ประตูช้างเผือก ถนนพระปกเกล้า ผ่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ผ่านตลาดสมเพชร ไปถนนช้างม่อย ผ่านตลาดวโรรส ผ่านวัดอุปคุต เข้าถนนช้างคลาน ผ่านโรงเรียนมงฟอร์ตประถม โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนเรยีนาเชลรีวิทยาลัย ผ่านถนนศรีดอนชัย ผ่านประตูเชียงใหม่ ผ่านถนนวัวลาย และผ่านสนามบินนานาชาติเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่รับผู้โดยสารที่อยู่ในตัวเมืองไปส่งยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ และกลับไปยังต้นทางที่หมู่บ้านขวัญเวียง ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสาร ที่จะเดินทางไปสนามบินก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

b.2ทั้งนี้ การเปิดการเดินรถของบริษัทขวัญเวียงขนส่ง นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวได้มีรถโดยสารสาธารณะปรับอากาศหน่วยบริการแล้ว การเปิดเดินรถในครั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่มีอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

ด้านนายอำนาจ อักษรวนิช ประธานกรรมการ บริษัท ขวัญเวียงขนส่ง จำกัด กล่าวว่าในอดีตหมู่บ้านขวัญเวียง ได้เปิดเดินรถเมล์ สายปอ.10 นี้อยู่ แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจได้หยุดทำการไปชั่วระยะเวลาหนึ่งและความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวการค้าการลงทุนความเจริญรุ่งเรืองเลือกเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่มากพอสมควรประกอบกลับได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้รถเมล์สายปอ. 10 กลับมาเดินรถใหม่ในเส้นทางนี้โดยได้รับความร่วมมือจากขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ประกอบกับมีความตั้งใจอยู่แล้วที่อยากจะทำรถเมล์สายปอ. 10 นี้ให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ ได้รับความสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปในเมืองหรือจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้สะดวกรวดเร็วขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีรถเมล์วิ่งให้บริการนักท่องเที่ยวสายเดิมปอ. 40 บ้านขวัญเวียงรอบเมืองเชียงใหม่ รถเมล์บ้านขวัญเวียง รอบเมืองเชียงใหม่ รถบัสขนาดกลางจำนวน 21 ที่นั่ง ปรับอากาศอย่างดีมีมาตรฐานสั่งนำเข้าจากประเทศจีนทั้งหมด 10 คัน เนื่องจากรถใหม่ยังมาไม่ทัน จะมาถึงประมาณเดือนสิงหาคม

ดังนั้นในช่วงแรกของการเดินรถเมล์ จะมีรถที่ทางบริษัทจีน หาสำรองมาให้ใช้วิ่งให้บริการ 8 คันขนาด 16 ที่นั่งออกทุก 10 นาทีเพื่อให้ผู้โดยสารสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ประชาชนไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรติดขัดและมลภาวะเป็นพิษรถเมล์บ้านขวัญเวียงรอบเมืองเชียงใหม่ให้ความสะดวกสบายแบบนี้แล้วก็มั่นใจว่าสามารถที่จะรองรับ ความต้องการของชาวเชียงใหม่เราได้เริ่มออกวิ่งให้บริการในวันที่ 22 เมษายน 2559 จะช่วยลดปริมาณการจราจรลงได้อย่างน้อย 10-20 % ถ้าอนาคตข้างหน้ามีผู้นิยมใช้รถเมย์มากๆอาจลดเวลาลงเหลือ 5 นาทีต่อครั้งก็จะยิ่งมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น