สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เข้ารดน้ำดำหัว ประวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

B2สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ (SIPA เชียงใหม่ )โดย พงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ และ ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ เข้ารดน้ำดำหัว ประวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น