ปจ.เปิดสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขา เชียงใหม่

94355

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 30 เมษายน 2559 นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอาคารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่สี่แยกบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ในงานมีนายวรัตน์ ชิโนมิ นายกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศ พร้อม รศ.ดร.เทพ พงษ์พาณิช นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต สส.เชียงใหม่ และนายถาวร เกียรติไชยากร อดีต สว.เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดอาคารใหม่

94358
สำหรับสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐ ปฏิบัติพุทธศาสนามหายาน ซึ่งเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 (ค.ศ.1961) จดทะเบียนสมาคมในปี พ.ศ.2527 และเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมโซคาสากล หรือ องค์กรเอสจีไอ ที่ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.ไคซาขุ อิเคดะ SGI มีสมาชิกมากกว่า 12 ล้านคนใน 192 ประเทศและเขตการปกครอง ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างความสุขให้กับมวลมนุษย์ชาติด้วยการสร้างเสริมกิจกรรมด้านสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา มีอาคารสมาคมฯสำนักงานใหญ่และสาขารวมทั้งสาขาเชียงใหม่แห่งนี้ รวม 9 แห่งทั่วประเทศ สมาคมฯได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสังคม โดยเฉพาะได้ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและสังคมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาโดยตลอดอีกด้วย ในงานเปิดอาคารดังกล่าวได้มีข้าราชการ นักการเมืองและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก.

94359

94357

94356

ร่วมแสดงความคิดเห็น