เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตีปีกลูกค้าจีนทะลัก – เล็งดึงอาเซียน

1 2

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยิ้มรับผลประกอบการปี 2558 ก้าวกระโดดอยู่ที่ 264 ล้านบาท คาดปีนี้โตขึ้นไม่ต่ำกว่า 5-10% ชูศักยภาพเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสัตว์ทั้งหมด 1,700 ตัว 138 ชนิด ระบุสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปรับมาตรฐานการบริการเพิ่มเป็น 3 ภาษา ควบคู่เดินสาย โรดโชว์ตลาดจีนหัวเมืองหลัก–ตลาดอาเซียน หวังขยายฐานลูกค้าเพิ่ม
นายศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดดำเนินการเมื่อปี 2549 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงตั้งแต่ปี 2555 เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เพิ่มปริมาณเข้ามาอย่างชัดเจน ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้เพิ่มคำบรรยายภาษาจีนในโชว์ที่จัดแสดง พร้อมกันนั้นยังได้เพิ่มป้ายอธิบายตามจุดต่างๆ เป็นภาษาจีน และพิจารณาพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนเข้ามาเพิ่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งถือเป็นกลุ่มหลักที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่เขามาใช้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวไทย 50% นักท่องเที่ยวจีน 49% ที่เหลือเป็นนักท่องเทียวชาติอื่นๆ ที่เดินทางเข้ามา
อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเปิดประชมคมอาเซียน ได้เริ่มมีกลุ่มนักท่องเที่ยว กรุ๊ปทัวร์ รวมทั้งผู้แทนการค้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เช่น มาเลเซีย เวียดนาม ประกอบช่วงนี้ได้ออกโรดโชว์ในประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น
ด้านผลประกอบการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากเมื่อปี 2553 มีผลประกอบการ 32 ล้านบาท และในปี 2558 ผลประกอบการอยู่ที่ 264 ล้านบาท ถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด คาดว่าในปี 2559 ผลประกอบการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5-10% อย่างไรก็ตามในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยังเชื่อว่าจีนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สำหรับผลการทำงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มี การพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจะได้รับบริการอย่างคุ้มค่า หลังจากนี้ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จะทำการปรับปรุงบำรุงพื้นที่ที่มีอยู่ให้พร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยพัฒนาโชว์ และพยายามหาสัตว์เข้ามาจัดแสดงเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งรักษาความสะอาดและมาตรฐานการบริการให้สมกับการที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 2 โดยในครั้งแรกได้ในการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

3
ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ถือเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก บนพื้นที่ 819 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของไนท์ซาฟารีสิงคโปร์ โดยได้รวมสัตว์หายากและสัตว์สวยงามจากทั่วโลกมาไว้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในขณะนี้ มีสัตว์ทั้งหมด 1,700 ตัว 138 ชนิด โดยทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะพยายามจัดหาสัตว์หายากและสัตว์สวยงามเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเทียวชมเพิ่มขึ้น
จุดเด่นของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชม คือ โชว์ไนท์ พรีเดเตอร์ มีโชว์จากเสือจากัวร์ เสือขาว สิงโตขาว หมูป่าแม่น้ำแดง หรือหมูการ์ตูน มาโชว์ชีวิตสัตว์นักล่าในยามกลางคืน โดยเฉพาะฉากเสือจากัวร์ดำน้ำกินปลา ได้รับการชมผ่านโซเชียลกว่า 50 ล้านวิว ซึ่งการทำโชว์ไนท์พรีเดเตอร์ หรือโชว์ชีวิตสัตว์นักล่าในยามกลางคืน ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้มีความโดดเด่นมากกว่าของต่างประเทศที่ใช้สุนัขจิ้งจอกออกมาโชว์ ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีลงทุนค่อนข้างสูงในการจัดโชว์สัตว์ที่แพงและหายาก เพื่อมาฝึกให้มีความพร้อมแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ทั้งนี้การฝึกสัตว์ให้ออกมาโชว์ได้ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงมั่นใจว่าโชว์ที่มีอยู่ดีกว่าของต่างประเทศแน่นอน
นอกจากนั้นยังมีการแสดงไทเกอร์โชว์ ปัจจุบันได้รับความสนใจไม่น้อยกว่าโชว์ไนท์พรีเดเตอร์จากเดิมได้จัดที่นั่งให้นักท่องเที่ยวชมการแสดงไว้ 200 ที่นั่ง ปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนเป็น 500 ที่นั่ง ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่เนื่องด้วยพื้นที่จำกัดจึงไม่สามารถที่จะขยายที่นั่งชมได้อีก โดยจัดให้มีการแสดงของเสือขาว สิงโตขาว นอกจากนั้นตามโซนต่างๆ จะมีสัตว์ที่นำมาจากซาฟารี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะหาชมได้ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยไม่ต้องเดินทางไปชมถึงแอฟริกา โดยเฉพาะสัตว์ที่หายากอย่างเสือโคร่งสีทองที่มีอยู่ไม่เกิน 40 ตัวบนโลก เละเสือไซบีเรีย นอกจากนั้นยังมีเลียงผากวางผาซึ่งเป็นสัตว์สงวนหายากใกล้สูญพันธุ์ของไทย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงเป็นจุดรวมของสัตว์หายาก สัตว์สวยงาม จากทั่วโลกรวมอยู่ที่นี่

4
นอกจากการแสดงของสัตว์ในโชว์ต่างๆ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดให้มีขึ้นแล้วยังจัดให้มีการแสดงน้ำพุดนตรี ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าการแสดงของสัตว์ ถือเป็นการพักผ่อนนั่งชมน้ำพุดนตรีบริเวณริมทะเลสาบ พร้อมทั้งชมการแสดงฟ้อนสาวไหม เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของล้านนาให้นักท่องเที่ยวได้ นอกจากนั้นยังมีโชว์เออีซี เพื่อเป็นการเปิดรับประชมคมอาเซียน โดยให้นักแสดงจัดแต่งชุดประจำชาติของประเทศกลุ่มสมาชิกออกมาโชว์พร้อมกับถ่ายรูปร่วมกับนักท่องเที่ยวสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยงอย่างมาก
การให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เปิดบริการตลอดวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางวัน (Day Safari) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น. รถออกให้บริการทุกๆ 30 นาที และกิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางคืน (Night Safari) เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เวลา 18.30-22.00 น. รถออกทุกๆ 1 ชั่วโมง ซึ่งทั้งสองกิจกรรมจะเข้าไปในโซน Savanna Safari เป็นโซนแรกจะสัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้แดง และ Predator Prowl เป็นโซนที่สองสัมผัสกับสัตว์นักล่า เสือโคร่งขาว, สิงโต, ไฮยีน่าลายจุด ฯลฯ ทั้งสอง Zones ใช้เวลาในการนั่งชมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-999000 www.chiangmainightsafari.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น