สพป.เชียงใหม่เขต 2 พร้อมจัดแข่งขัน”สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่1

สพป.เชียงใหม่เขต 2 พร้อมจัดแข่งขัน”สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่1

สพป.เชียงใหม่เขต 2 พร้อมจัดโครงการ1สพป.เชียงใหม่เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดโครงการ”สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่1” วันที่10-12พฤษภาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลบ้านแก้วสา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เปิดเผยถึงความพร้อมการจัดโครงการ”สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่1 ว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมกีฬาฟุตบอลหญิงสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาฟุตบอล จึงได้ร่วมมือกับทีมโค้ชนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยดำเนินการพัฒนานักเรียนหญิงโดยอบรมให้ความรู้ทักษะด้านกีฬาฟุตบอล มุ่งสู่ความเป็นเลิศสู่ทีมชาติต่อไป กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนทุกสังกัดจำนวน 14 โรงเรียน รวม 178 คน คณะวิทยากร นำโดยโค้ช หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและคณะทีมโค้ชชาติไทยที่มีชื่อเสียงอีกหลายคน

สพป.เชียงใหม่เขต 2 พร้อมจัดโครงการการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ นายมงคล พุทธัง และคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม นางนันทวัล ตันสุโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นกรรมการเลขานุการ ในส่วนของคณกรรมการฝ่ายดำเนินการ มีนายมงคล พุธัง เป็นประธานฝ่ายดำเนินการมีนางสุมิตรา กันธิยะ นางธนัธอร สมศรี นางอัธยา บุญช่วย นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นางสาววาสนา เพลัย นางสาวนงราม ยาวิชัย นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ นายสมชาย จอมหาร นายสำราญ วรรณแสน เป็นกรรมการ และกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มี นางกรศิริ กรองสุดยอด เป็นประธานกรรมการ นายภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ เป็นกรรมการ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เป็นกรรมการและเลขานุการ นางสาวพรทิพย์ เดชชัยยศ เป็นประธานกรรมการฝ่ายการเงิน นายสมเกียรติ ฤทธิพฤณ เป็นกรรมการและนางศรีลา โพธิวงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

สพป.เชียงใหม่เขต 2 พร้อมจัดโครงการ1สำหรับการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลบ้านแก้วสารีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีพิธีเปิด วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยนายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น