พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานงานแสดงมุติตาจิต แด่ผู้เข้ารับประสาทปริญญาบัตร

B1พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานงานแสดงมุติตาจิต แด่ผู้เข้ารับประสาทปริญญาบัตร ปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น