งานใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ พิธีอัญเชิญพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง

65874

พิธีอัญเชิญพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง สมโภช 550 พระธาตุศรีจอมทองที่ วัดต้นเกว๋นหางดง…

65876

พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าคณะอำเภอจอมทอง ดอยหล่อ สันป่าตอง แม่วาง หางดง เมืองเชียงใหม่ ผจล.วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ ทุกรูป หน่วยงานราชการต่างๆ ในอำเภอจอมทอง ดอยหล่อ สันป่าตอง แม่วาง หางดง เมืองเชียงใหม่ และคณะวิจิตรศิลป์ มช. เจ้าราชภาคินัย ณ เชียงใหม่ คณะกรรมการวัดพระธาตุศรีจอมทองฯทุกท่านฯลฯ ร่วมหารือในการอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง เสด็จเข้าเวียงเชียงใหม่ เพื่อสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี และสมโภชวัดพระธาตุศรีจอมทองฯ 550 ปี ได้ข้อสรุปดังนี้

65734

จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ตามจารีตโบราณ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น.ตั้งขบวนมุ่งหน้าสู่วัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ถึงแล้วมีการสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้า และพิธีสมโภช ตามโบราณจารีต

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารแด่องค์พระบรมธาตุเจ้าฯ แล้วตั้งขบวนมุ่งสูวัดสวนดอก โดยขบวนรถยนต์ ตามถนนเลียบคันคลองชลประทาน เวลา 11.00 น. ถึงวัดสวนดอก ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณรที่ร่วมขบวน แปรขบวนอัญเชิญพระบรมธาตุ เป็นขบวนเดินเท้า เข้าเวียงเชียงใหม่ โดยเข้าทางประตูช้างเผือก พร้อมพระเสตังคมณี และพระศิลา เมื่อขบวนถึงหน้าข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ทำพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ จนถึงเวลาประมาณ 16.00น. ช่วงค่ำมีพิธีสมโภชเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ตั๋น แสดงพระธรรมเทศนา 4 กัณฑ์ ธรรมจักรกัปวัตนสูตรพุทธาภิเษก
ปฐมสมโภชตำนานพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง สวดเบิก กวนข้าวทิพย์ มหรสพสมโภชตลอดคืน

รุ่งเช้าถวายข้าวมธุปายาส ถวายภัตตาหารแด่องค์พระบรมธาตุเจ้าฯ เสร็จแล้ว ตั้งขบวนอัญเชิญเสด็จกลับ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วนรอบคูเมืองมาทางแจ่งศรีภูมิ ผ่านประตูท่าแพ แจ่งกะต๊ำ แจ่งกู่เฮือง ผ่านหน้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลี้ยวซ้ายผ่านโรงพยาบาลสวนดอก ออกแยกตลาดต้นพยอม กลับสู่วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตามถนนเลียบคันคลองฯ

การครั้งนี้เป็นงานใหญ่ถือได้ว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ที่ต้องจารึกไว้ เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นง่ายๆ ร่วมน้อมถวายการต้อนรับได้ตลอดเส้นทางผ่านของพระบรมธาตุเจ้าฯ

ข้อมูลจากเพส : ๕๕๐ปี๋สรี๋จ๋อมตอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น