ศก.ภาคเหนือไตรมาสแรกปี 59 ทรงตัว ห่วงภัยแล้งศก.ชะลอตัวในระยะต่อไป

เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือไตรมาส 1 ของปี 2559 ทรงตัว แม้การท่องเที่ยวชะลอตัวจากเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นแต่ภาพรวมทั้งไตรมาสยังดี นักท่อง เที่ยวจีนยังคงสร้างรายได้ทะลักหลังเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าที่คาด ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสต่อไปยังมีความเสี่ยง ทั้งภัยแล้ง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจ อยู่ในระดับต่ำ จากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ

DSC_0103

                             สิงห์ชัย บุณยโยธิน

 

นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 1 ปี 2559 ว่า ทรงตัวจากไตรมาสก่อนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจภาคเหนือ คือ การท่องเที่ยว แม้ชะลอลงในเดือน มี.ค. แต่ภาพรวมไตรมาสยังดี การใช้ จ่ายภาครัฐ ขยายตัวดีต่อเนื่อง การค้าชายแดน ได้อานิสงส์จากการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปเมียนมา การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง แต่ผลผลิตเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง

ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากกว่าที่คาด ส่วนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ และยุโรปเริ่มกลับมา การใช้จ่ายภาคเอกชน ชะลอลง ทั้งสินค้าคงทนและไม่คงทน มาตรการภาครัฐ การลงทุนเบิกจ่ายเกณฑ์ดีทั้งมาตรการกระตุ้น ระยะที่ 2 และ 3 การเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มีความคืบหน้าไปมากของกรมทางหลวง ช่วง 2558-2561 เม็ดเงินเบิกจ่ายในไตรมาส 1 ปี 2559 รวมพันกว่าล้านบาทและมีโครงการก่อสร้างที่สำคัญทยอยออกมาต่อเนื่อง โครงการส่งเสริมตำบลละ 5 ล้านบาทเบิกจ่ายดีขึ้นตามลำดับ

DSC_0106

ขณะที่โครงการเงินกู้น้ำและถนน เงินลงทุนขนาดเล็ก เบิกจ่ายไปมากแล้ว การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำทั้งภาคการก่อสร้าง และอุตสาหกรรม มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ภาครัฐช่วยดูดซับอุปทานได้บ้าง ภาคเกษตรทั้งผลผลิตและราคาหดตัวมาโดยตลอด มีเพียงมันสำปะหลังและปศุสัตว์ที่ปรับตัวดีขึ้น การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอาหาร การส่งออก หดตัวในอัตราที่ดีกว่าของประเทศโดยได้การส่งออกชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาช่วย

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วประเทศ ติดลบน้อยลงส่วนสำคัญมาจากราคาขายปลีกน้ำมัน อัตราการว่างงาน ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เงินฝาก เพิ่มขึ้นจากเงินฝากของภาคธุรกิจและส่วนราชการ สินเชื่อยังเพิ่มขึ้นกระจายตัวหลายธุรกิจ

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือยังมีความเสี่ยงของเศรษฐกิจภาคเหนือในระยะข้างหน้า อาทิ ภัยแล้ง น่าจะปรับดีขึ้นช่วงปลายไตรมาส 2 เป็นต้นไปและผลกระทบต่อเนื่องจากภัยแล้ง ยังเป็นที่น่ากังวลว่า เกษตรกรจะหาเงินรายได้จากแหล่งใด และความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจ อยู่ในระดับต่ำ จากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจรายได้ตกต่ำ และภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!