คัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย


จังหวัดลำพูน ขอเชิญ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ โอทอป ในจังหวัดลำพูน นำผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดสรร เป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน ในการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 ( Otop Product Champion OPC )

ที่ ห้องประชุม โรงแรมลำพูนวิลล์ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุม คณะกรรมการ / ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไทย ประจำปี 2559 และ คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน โดย มีนาย อนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน การประชุม

ในการดำเนิน งานคัดสรร สุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอป ของจังหวัดลำพูน จะเริ่มเปิดรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์ นำผลิตภัณฑ์ เข้ารับการคัดเลือก ใน วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ โรงแรมลำพูนวิลล์ ซึ่ง ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะร่วมการคัดเลือก ต้อง มีชื่อ อยู่ใน การสำรวจ ลงทะเบียน ผู้ประกอบการ โอทอป ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามที่กฎหมาย กำหนด เช่น อย. , มผช. , มอก , ฮาลาล , คิว , Gap , Gmp , Haccp สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

ในการคัดสรร คณะกรรมการ จะแบ่ง ประเภท ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมเป็น 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร , เครื่องดื่ม , เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย , ของตกแต่ง ของที่ระลึก และ ผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ ซึ่ง ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ โอทอป ที่สนใจ สามารถ นำผลิตภัณฑ์ เข้าสมัคร เพื่อรับการคัดสรร ได้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ โรงแรมลำพูนวิลล์ จากนั้น คณะกรรมการจัดดำเนินการคัดสรร ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และ จังหวัดลำพูน จะ ส่ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรร ให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤษภาคม 2559 ต่อไป

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมวาดภาพจิตรกรรมล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น