ได้เที่ยวได้บุญ กับ “ททท.เชียงใหม่” ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

DSC_2506

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ อาจารย์พงศ์เลิศ เลิศชัยศักดิ์ (อาจารย์ป้าเลิศ) ในนามของกองทุนสวัสดิการมัคคุเทศก์อาชีพภาคเหนือ (กสมน.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “แอ่วหละปูน เมืองบุญแห่งล้านนา” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559

DSC_2600 โดยงานนี้จะนำพาท่านเข้าร่วมชมขบวนแห่อัญเชิญ “น้ำสรงพระราชทาน” และร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2559 ซึ่งนอกจากท่านจะได้เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2559 ในช่วงบ่ายแล้ว ในช่วงเช้าท่านยังจะได้เที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อีกด้วย เพื่อศึกษาเรียนรู้การทำผ้าฝ้ายทอมือ เช่น การผัดหลอด การกวักฝ้าย การทอผ้า ฯลฯ และศึกษาเรียนรู้การทำตุง หัวตุง โคมไฟ ตาแหลว และเครื่องจักสานต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองเงือก ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

DSC_2617

สำหรับงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2559 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2559 โดยในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. จะมีพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ ผ่านทางถนนสายต้นยาง เข้าสู่ประตูช้างสีหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ต้อนรับและอัญเชิญเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย โดยมีขบวนฟ้อนเล็บต้อนรับ ที่ใช้ช่างฟ้อนจำนวน 1,359 คน และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีขบวนแห่อัญเชิญ และพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะน้ำทิพย์ดอยขะม้อ น้ำทิพย์พระบาทสามยอด น้ำทิพย์พระบาทห้วยต้ม และน้ำทิพย์ดอยจำป่าข่า โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญและสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยได้ตลอดทั้ง 9 วันIMG_3148สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. โทรศัพท์ 053-248604–5 และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ได้ทาง www.tourismchiangmai.org

ส่วนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯและกิจกรรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ หรือสมัครได้ ที่อาจารย์ป้าเลิศ โทรศัพท์ 083-5659797 ได้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยมีค่าสมัครท่านละ 199 บาท ซึ่งค่าสมัครจะนำไปสมทบเป็นเงินทำบุญแก่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

IMG_3202

ร่วมแสดงความคิดเห็น