ค้าชายแดนเมืองพ่อขุนโต แม้เดินเรือส่งสินค้าสะดุด

b.1
ค้าชายแดนเชียงรายมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น หลังไตรมาสแรกปี 59 ค้าขายกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 58 กว่า 18% แม้เจอปัจจัยลบเดินเรือแม่น้ำโขงลำบาก คาดการค้าชายแดนทั้งปีของจังหวัดน่าจะขยายตัวได้ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 10% หลังสินค้าข้าวสารนำเข้าผ่านทางจีนได้แล้ว

ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การค้าชายแดนช่วงไตรมาสแรกของทุกปี ปัจจัยลบที่มีความสำคัญมากที่สุดคือการขนส่งสินค้าทางเรือในแม่น้ำโขง ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงตื้นเขิน ทำให้ตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดดูไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการค้าชายแดนทั้งปี 2558 ที่มูลค่าการค้ารวมประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท

“โดยปกติแล้วการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อๆ ไป เพราะปัจจัยลบเรื่องแม่น้ำโขงหมดไป ซึ่งเมื่อมองภาพรวมของไตรมาสแรกที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร่วม 20% น่าจะเป็นทิศทางที่ดี ประกอบกับสินค้าบางชนิด เช่น ข้าวสาร ซึ่งเดิมทีจะนำเข้าจีนผ่านทางชายแดนไม่ได้ แต่ปัจจุบันทางการจีนได้อนุโลมให้ทำได้ จึงคาดว่าการค้าชายแดนทั้งปีของจังหวัดน่าจะขยายตัวได้ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 10% ซึ่งเป็นระดับการขยายตัวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาทุกๆปี” ดร.อนุรัตน์ กล่าวและว่า

อย่างไรก็ดี ภาพรวมการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย มีการค้ากับ 3 ประเทศคือ สหภาพเมียนมา สปป.ลาว และ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านด่านศุลกากร 3 แห่งคือด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรเชียงของ ตรวจสอบมูลการค่าการค้า แยกเป็นรายด่าน ดังนี้ ด่านศุลกากรแม่สาย มีการนำเข้า 71.94 ล้านบาท ส่งออก 2,611.74 ล้านบาท ด่านศุลกากรเชียงแสน นำเข้า 113.50 ล้านบาท ส่งออก 5,213.33 ล้านบาท ด่านศุลกากรเชียงของ นำเข้า 545.25 ล้านบาทและส่งออก 3,367.88 ล้านบาท

เมื่อรวมมูลค่าการค้าทั้ง 3 ด่านศุลกากร ทำให้ไตรมาสแรกของปี 2559 (มกราคม-มีนาคม) การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย มีมูลค่ารวม 11,923.64 ล้านบาท แยกเป็นการนำเข้า 730.69 ล้านบาท การส่งออก 11,192.95ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 9,774.21ล้านบาท แยกเป็นการนำเข้า 742.37 ล้านบาท การส่งออก 9,031.84 ล้านบาท จะพบว่ามูลค่าการค้าชายแดนรวมมีการขยายตัวประมาณ 18% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวประมาณ 19%

ร่วมแสดงความคิดเห็น