พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกให้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

B1พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกให้ ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น