แมลงวัน…อันตรายนำเชื้อโรคมาสู่คน

 

208627_405212786208371_615524758_n
แมลงวัน…จัดเป็นแมลงที่มีความสำคัญที่ก่อปัญหาให้กับคน ในพื้นที่ ที่แมลงวันชุกชุม จะพบว่า แมลงวันเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความรำคาญมากที่สุด เช่นตามร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนบริเวณที่ผักผ่อนหย่อนใจ ปัญหาแมลงวันไม่ใช่ก่อให้เกิดความรำคาญในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ฟาร์มผลิตนม หรือฟาร์มปศุสัตว์ อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านปศุสัตว์อย่างมหาศาลเกิดการระบาดของโรคในสัตว์ทำให้สัตว์ป่วยตายจำนวนมากได้12592589_1091743670888609_8589313859451058553_n

สำหรับโรคในคน แมลงวันมีความสำคัญในการนำโรคติดต่อมาสู่มนุษย์ได้หลายชนิด โดยที่แมลงวันบ้านมีนิสัยชอบเกาะกินอาหารและขยายพันธุ์ตามมูลสัตว์ และสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น สิ่งปฏิกูล กองขยะมูลฝอยต่าง ๆ เศษอาหารพืชเน่า ๆ จึงมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคมาตามร่างกายทุกส่วนของแมลงวัน เช่น ปาก ลำตัว ขา ขนต่าง ๆ ตามลำตัว โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินอาหาร เช่น บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค และโรคหนอนพยาธิบางชนิด

1) โรคเกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่
– บิดมีเชื้อ ( Shigellosis ) ได้แก่ บิดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Shigella sp.
– ไข้รากสาด ( Salmonellosis ) ได้แก่ ไข้ไทฟอยด์ พาราไทฟอยด์ ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella
– อาหารเป็นพิษ ( Food poisoning ) ซึ่งเกิดจากอาหารที่มีเชื้อแปดเปื้อน
– อหิวาตกโรค ( Cholera ) การแพร่โรคโดยแมลงวันอาจเกิดได้แต่ความสำคัญอาจมีไม่มากนัก

2) โรคเกิดจากโปรโตซัว
– บิดมีตัว ( Amoebic dysentery ) แมลงวันอาจนำซิสต์ของอะมีบาได้ ( Entamoeba histolytica )

3) หนอนพยาธิ แมลงวันสามารถนำหรือพาไข่ซิสต์ของพยาธิได้หลายชนิด เช่น พยาธิเส้นด้าย ( Enterobius ) พยาธิตัวกลม ( Ascaris )

4) โรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง แมลงวันส่วนใหญ่ชอบบินมาเกาะแผลหรือแผลเรื้อรัง สามารถนำเชื้อมาติดได้ เช่น คุดทะราด โรคเรื้อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น