เชียงใหม่เชิญร่วมสืบสาน พุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

2.jpgนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย ได้จัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559” ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559
8.jpg0….นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือถือปฏิบัติเนื่องในงานสัปดาห์ ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 โดยประดับธงชาติ ธง ศาสนา ตามวัด หน่วยงาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์
ขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันวิสาขบูชา ตรงกับวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2559 สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมและจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและ เยาวชนเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด เจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธี เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน
3.jpg5.jpg9.jpg0…เตียวขึ้นดอย…ร่วมใจรักษาความสอาด..ตลอดเส้นทางสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น. จะมีกิจกรรมแห่โคมไฟวิสาขบูชา จากพุทธสถานเชียงใหม่-ถนนท่า แพ-ถนนราชดำเนิน-วัดพระสิงห์เวลา 19.59 น. กิจกรรมประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ จากหน้ามหาวิทยาลัย เชียงใหม่-ลานอนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย ผ่านจุดบริการ 10 จุด จนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยรถบุษบกจะมีขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา
ตลอดเส้นทางจะจัดซุ้มต้อนรับและบริการ มีบริการน้ำดื่ม โรงทาน และมีพยาบาลประจำทุกจุด ขบวนแห่จะถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนเช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 วันวิสาขบูชา และเวลา 06.30 น. พระสงฆ์จำนวน 67 รูป จะออกรับอาหารบิณฑบาตร โดยจะลงมาจากบันไดนาค เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เวลา 17.00 น. จะประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราช ทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ และเวียนเทียนปทักษิณรอบพระบรมธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชา
1.jpgวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น.ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม พิธีเวียนเทียน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  ,วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, วัดสวนดอก พระอารามหลวง ,วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  และวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีและร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น