พ่อเมืองลำพูนลั่นฆ้องเปิดงานกลอง/ดนตรีนานาชาติ

b.10 14
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ( จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน , ลำปาง , แม่ฮ่องสอน ) ขอเชิญชวน ประชาชน ท่องเที่ยว ชมการแสดง กลอง และ การแสดงทางวัฒนธรรม จาก ศิลปิน ไทย ยุโรป , แอฟริกา และ ประเทศ สมาชิกอาเซียนในงาน มหกรรมกลอง และ ดนตรีนานาชาติ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน ซึ่ง การแสดง จะเริ่ม ตั้งแต่ เวลา 17.00 – 21.00 น.
ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ร่วมชม การแสดง วัฒนธรรม และ ดนตรี ในงาน มหกรรมกลอง และ ดนตรีนานาชาติ ซึ่ง จัด ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมเป็นต้นมา จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 โดยวันเปิด ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มีศิลปินจากนานาประเทศได้เดินขบวนพาเหรดไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนเข้าสู่ เวทีการแสดง โดย มีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน
บรรยากาศภาย ในงาน เป็นไปด้วยความคึกคัก ซึ่ง มี การแสดง กลอง จาก ประเทศเกาหลี และ ศิลปิน อิ๊ดโปงลางสะออน มีการแสดงกลองอาข่า และ กลองปูจา จากจังหวัดลำปาง การแสดง กลองจาก ประเทศมาเลเซีย อินเดีย และ กลองจากภาคกลางของไทย การแสดง จากชาวไทใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน การแสดงกลอง จากประเทศอาเซอร์ไบจาน การแสดงวัฒนธรรมภาคใต้ ของไทย และ คอนเสิร์ตศิลปิน หลวงไก่ การแสดงวัฒนธรรม ชาวคะฉิ่น การแสดงกลองมองเซิง จาก จ.เชียงใหม่ การแสดงการร้องเพลงประสานเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา
สำหรับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของงาน จะมีการแสดงดนตรีจาก ชาว ปกาเกอะญอ การแสดง ของศิลปินจากประเทศ เนเธอร์แลนด์ และ สิงคโปร์ การแสดงของเยาวชน จาก จังหวัดลำพูน และ การแสดง ดนตรี ผสมผสาน โดย ศิลปิน ทอดด์ ทองดี นอกจากจะมีการแสดง ที่หลากหลาย แล้ว ภายในงานแล้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ยังได้ประสานกับ ผู้ประกอบการ โอทอป ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดลำพูน นำผลิตภัณฑ์ โอทอป มาจำหน่ายภายในงานด้วย
การ จัดงาน มหกรรมกลอง และ ดนตรีนานาชาติ ในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม กลองหลวงล้านนา กับ กลองนานาชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง งานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งในปีนี้ ที่จัดระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม ทั้งนี้ ในงานจะมีการแข่งขันกลองหลวงล้านนา และ กลองสะบัดชัย อันแสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดลำพูน และ การแสดง ดนตรีของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบนด้วย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ระหว่าง ศิลปินไทยกับ ศิลปินต่างประเทศ
จึงขอเชิญชวน ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ร่วมงาน มหกรรมกลอง และ ดนตรีนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 พ.ค.2559 ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน พร้อมกับ ร่วมกิจกรรมใน งานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2559 ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน โดยทั่วกัน .

ร่วมแสดงความคิดเห็น