ชี้ทุเรียนราคาพุ่ง หลังผลผลิตลดฮวบ

b4 w=9h=7
พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หนุนส่งเสริมด้านราคาและการตลาดสินค้าเกษตร คาดผลผลิตทุเรียนหลงลับแลที่ออกสู่ตลาดมีแนวโน้มลดลงกว่าครึ่ง ส่งผลให้ราคาเพิ่มเป็นกิโลกรัมละเกือบ 1,000 บาท ชี้ทุกภาคส่วนพร้อมกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือทุกด้าน หวังเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
นายชัยยันต์ ยอดคำ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายได้จากการจำหน่ายผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนนับ 1,000 ล้านบาทต่อปี แต่จากสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ รวมถึงเหตุไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นในตำบลแม่พูล อำเภอลับแล แหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญของจังหวัดหลายครั้ง คาดว่าจะทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงกว่าครึ่ง ส่งผลให้ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 50 หรือกิโลกรัมละประมาณ 1,000 บาท ซึ่งทุกภาคส่วนได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดตามแนวทางประชารัฐ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ โดยมั่นใจว่า แม้ราคาทุเรียน โดยเฉพาะหลงลับแล หลินลับแล จะปรับเพิ่มสูงขึ้น ก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเช่นที่ผ่านมา
ทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนประชาชน ช่วยกันอุดหนุนผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งปีนี้ประสบภัยอย่างหนัก ต้องทุ่มเทอย่างมาก ในการดูแลพืชผลจนกว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ นายชัยยันต์ กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น