นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมขบวนแห่ โคมไฟวิสาขบูชาประจำปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่

B-4.jpg
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม”แห่โคมไฟวิสาขบูชา “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 จากพุทธสถานเชียงใหม่-ถนนท่าแพ-ถนนราชดำเนิน-วัดพระสิงห์ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ.พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา
นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมขบวนแห่โคมไฟวิสาขบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาซึ่งนับได้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งใหญ่ เป็นที่น่าประทับใจและขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่ได้ปรับประกาศเกียรติบัตรที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งจะได้เป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป
วันวิชาขบูชาถือเป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี และเป็นที่ทราบกันดีแล้วที่องค์การสหประชาชาติยังให้การยอมรับและได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วย เนื่องในโอกาสที่สำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งนี้
ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย ได้กำหนดจัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559” ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมแห่โคมไฟวิสาขบูชา จากพุทธสถานเชียงใหม่-ถนนท่าแพ-ถนนราชดำเนิน-วัดพระสิงห์ เวลา 19.59 น. กิจกรรมประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ จากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผ่านจุดบริการ 10 จุด จนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ
และวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.00 น. พิธีเวียนเทียน ณ วัดที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนด วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง, วัดสวนดอกพระอารามหลวง, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดศรีโสดาพระอารามหลวง และวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ ขอเชิญชวนชาวพุทธทั้งหลาย มุ่งมั่นปฏิบัติตนให้อยู่ในศิลธรรม ครองชีวิตให้มีสติ รู้คิด ละเว้นการทำชั่ว มุ่งทำแค่ความดี ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ มีการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อทุกคนตั้งอยู่ในศิลธรรม การดำเนินชีวิตในสังคมก็จะมีความสุขสืบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น