เกษตร…วิถีสุขภาพ “ลิ้นจี่”

แล้งกระทบลิ้นจี่

ลิ้นจี่เชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดในตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือตอนเหนือเวียดนามหรือแถบคาบสมุทรมาเลย์ สาธารณรัฐประชาชนจีนปลูกมานานกว่า 4,000 ปี บริเวณมณฑลกวางตุ้ง กวางสีและฟูเจี้ยน โดยมณฑลกวางตุ้งเป็นแหล่งปลูกที่สำคัญที่สุดจนได้รับฉายาว่าอาณาจักรลิ้นจี่ นอกจากนี้ยังพบในป่าตอนเหนือเวียดนามและหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ต่อมาได้แพร่กระจายพันธุ์สู่ประเทศอื่น เช่น อินเดีย พม่า บังคลาเทศ ไทย แอฟริกาใต้ มาดากัสการ์และสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยคาดว่าเริ่มปลูกลิ้นจี่มาแล้วกว่า 150 ปี โดยอาจมีชาวจีนอพยพนำมาปลูกที่สมุทรสงครามหรือชาวจีนฮ่อนำมาปลูกที่เชียงใหม่และเชียงราย

พื้นที่ปลูกลิ้นจี่ลดลงตลอดจาก 178,839 ไร่ในปี 2549 เหลือ 140,766 ไร่ ในปี 2556 เป็นเนื้อที่ให้ผล 132,713 ไร่ ผลผลิต 51,410 ตันหรือเฉลี่ย 387 กก./ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกลดลงจาก 37,336 ครัวเรือนเป็น 32,333 ครัวเรือนเช่นกันสาเหตุเนื่องจากเป็นไม้ผลที่ต้องการอุณหภูมิต่ำและปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีชักนำให้ออกดอกติดผลได้ เมื่อสภาพภูมิอากาศแปรปรวนจะทำให้ออกดอกติดผลไม่สม่ำเสมอทุกปี ประกอบกับราคาที่เกษตรกรขายได้ไม่จูงใจให้ลงทุนในการปฏิบัติดูแลรักษาสวนลิ้นจี่

กลุ่มพันธุ์ภาคเหนือ

พันธุ์ฮงฮวย ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียว ใบรูปหอก ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบแหลม ออกดอกกลางมกราคม ดอกบานกลางกุมภาพันธ์ ติดผลกลางมีนาคม เก็บเกี่ยวผลกลางพฤษภาคมผลป้อมยาว เปลือกค่อนข้างหนา สีชมพูอมแดง หนามห่างแหลมสั้น รสหวานอมเปรี้ยว ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 17.7 ? บริกซ์ เมล็ดทรงกระบอก สีน้ำตาลแก่

พันธุ์จักรพรรดิ ใบอ่อนสีแดงอมส้ม ใบแก่สีเขียว ใบรูปรีหอกขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลมและบิดงอ ออกดอกปลายมกราคม ดอกบานปลายกุมภาพันธ์ ติดผลปลายมีนาคม เก็บเกี่ยวผลต้นถึงกลางมิถุนายน ผลรูปหัวใจ เปลือกหนา สีชมพูหรือแดงเข้มหนามห่างแหลมสั้นมาก ฉ่ำน้ำ รสหวาน หอมเล็กน้อยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 15.1? บริกซ์ เมล็ดรูปไข่ สีน้ำตาล
กลุ่มพันธุ์ภาคกลาง

พันธุ์ค่อม  ใบอ่อนสีแดงงอมส้ม ใบแก่สีเขียว ใบรีแคบ ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบยาวคล้ายหาง ออกดอกปลายธันวาคม ดอกบานปลายมกราคม ติดผลกลางกุมภาพันธ์ เก็บเกี่ยวผลปลายเมษายน ผลค่อนข้างกลม เปลือกสีม่วงอมเทาแดง หนามถี่แหลมสั้น รสฝาดเล็กน้อย ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 18.5? บริกซ์เมล็ดป้อมยาว สีน้ำตาลแก่

สัปดาห์หน้าเรามาติดตามการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ และรู้จักโรคและแมลง ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของลิ้นจี่กันนะคะ

ทิพย์พา…[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น