หม่อมเหลน ชวนประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ

147534 147535

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ล้นเกล้าฯ ทั้ง 2 พระองค์ดวงใจไทยทั้งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559โดยเชิญชวนติดธงสัญลักษณ์ ณ หน้าบ้านเรือนเคหสถาน ที่ทำงาน ศาสนสถาน สถานศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัด อำเภอ ที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคาร บริษัทร้านค้า ฯลฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1409901722_news_img_586420_1

ร่วมแสดงความคิดเห็น