มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย

B2คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นำโดยพระเทพปริยัติ เจ้าคระจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเงินจำนวน 1,351,509 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น