พิธีบำเพ็ญกุศลสะตะมะวาร พระเทพวิสุทธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม

B1พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ศรัทธาสาธุชน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสะตะมะวาร ( 100 วัน ) พระเทพวิสุทธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  ณ วัดบุพพาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น