โครงการประชารัฐร่วมใจ

6.jpgจังหวัดแพร่ รวมพลังในโครงการประชารัฐร่วมใจ ฟื้นคืนผืนป่าต้นน้ำแม่ถางเฉลิมพระเกียรติฯ ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าต้นน้ำ ด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำแม่ถางกว่า 539 ไร่ จำนวน 50,000 กล้า ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น