ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ

22นางรุ่งระวี มีทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการ,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกิ่งกาชาดอำเภอไชยปราการ ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จำนวน 10 ครอบครัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น